Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ, ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР “ ЧЕКОР ПО ЧЕКОР” –СКОПЈЕ, ЈАСМИНА ЛУКАНОВСКА 

Опис на активност:  

ВО ГРУПАТА КАДЕ СЕ ОДВИВА АРТ ТЕРАПИЈАТА ИМА ДЕЦА ОД ПОВЕЌЕ НАЦИОНАЛНОСТИ. ОВАА СОДРЖИНА ЌЕ НИ ПОМОГНЕ ДЕЦАТА ДА НАУЧАТ НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА СВОИТЕ ДРУГАРЧИЊА, А СО ТОА ДА РАЗВИЈАТ ЕМПАТИЈА , И КАКО КРАЕН ПРОДУКТ ДА УМЕАТ ДА КОМУНИЦИРААТ МЕЃУ СЕБЕ, ВИСТИНСКИ, ИСКРЕНО, БЕЗ ОМАЛОВАЖУВАЊЕ КОН ДРУГАРОТ ДО СЕБЕ. 

ЦЕЛАТА АКТИВНОСТ Е ПРОСЛЕДЕНА СО МУЗИКА ОД РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИКУМИ КАДЕ ШТО ДЕЦАТА СЕ СТИМУЛИРААТ ДА ЗАПЕАТ И ДА ЗАИГРААТ НА СВОЈАТА ПОЗНАТА ПЕСНА И ДА ДИСКУТИРААТ ЗА ИСТИТЕ. 

РАЗГОВАРАМЕ ЗА НАКИТОТ ШТО ГО НОСИМЕ ДЕНЕС, РАЗГЛЕДУВАМЕ СЛИКИ ОД ИНТЕРНЕТ.  

 

ПОЛЕКА НАВЛЕГУВАМЕ НА ТЕМАТА КАКОВ НАКИТ НОСЕЛЕ НИВНИТЕ БАБИ ( ПРЕДХОДНО ИМ ДАДОВМЕ АКТИВНОСТ ДА РАЗГОВАРААТ ДОМА СО ПОСТАРИТЕ ЧЛЕНОВИ ОД СЕМЕЈСТВОТО , МОЖЕ ДА ДОНЕСАТ И ПАРЧЕ НАКИТ ИЛИ НЕКОЈА ФОТОГРАФИЈА).СЕКОЕ ДЕТЕ РАСКАЖУВА И ПОКАЖУВА ЗА СВОЈОТ ПРИМЕР, А ОСТАНАТИТЕ ВНИМАВААТ И ПО ПОТРЕБА ПОСТАВУВААТ ПРАШАЊА. 

ЗАЕДНО ОДЛУЧУВАМЕ СЕКОЈ НА ПАРЧЕ ХАРТИЈА ДА НАПРАВИ ОДРЕДЕНО ПАРЧЕ УКРАС-  ОД ДРУГАРЧЕТО ШТО ГО ПРЕЗЕНТИРАЛО НАКИТОТ, А СО ТОА СЕ ДОБЛИЖУВАМЕ ДО НАШАТА ЦЕЛ – ЗАПОЗНАВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ПОЧИТ И ЕМПАТИЈА  КОН ИСТИТЕ . 

СИТЕ ИЗРАБОТКИ СЕ ИСТАКНУВААТ И СЕ ВРЕДНУВААТ.  

 

ЗАЕДНО ПОДЕДНАКВО ДОНЕСУВАМЕ ЗАКЛУЧОЦИ ДЕКА СЕКОЈ ЕТНИКУМ НОСИ СВОИ  СПЕЦИФИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ , НО И МНОГУ СЛИЧНОСТИ ВО КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКАТА И КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СИМБОЛИ ВО КРЕАЦИЈАТА. 

ДЕЦАТА СЕ НАЈГОЛЕМ ИЗВОР НА КРЕАТИВНОСТ И ФАНТАЗИЈА БДЕЈЌИ СЕ НАЈОСЛОБОДЕНИ ОД РАМКИТЕ КОИ ГИ КРЕИРА ОПШТЕСТВОТО. ОСЛОБОДУВАЊЕТО И ПОТТИКНУВАЊЕТО НА КРЕАТИВНОСТА И ФАНТАЗИЈАТА, РАЗМЕНУВАЊЕТО, СПОДЕЛУВАЊЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПЕРЦЕПЦИИ НО И НА ВНАТРЕШНИТЕ ДОЖИВУВАЊАНА НАДВОРЕШНИОТ СВЕТ, Е ВАЖНО ЗА ДЕЦАТА ДА ЈА ГРАДАТ СВОЈАТА САМОДОВЕРБА, НО ИСТОВРЕМЕНО ДА ГО ПРИФАТАТ И ДРУГИОТ, РАЗЛИЧНИОТ, ДА СЕ ОСЛОБОДАТ ОД НАМЕТНАТИТЕ СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ И СЛОБОДНО ДА ЈА РАЗВИВААТ СОПСТВЕНАТА ЛИЧНОСТ. 

ЗАТОА ВАКВИОТ ПРОЦЕС НА РАБОТА- САМИТЕ ДА СМИСЛАТ, ИСКРЕИРААТ ТВОРБА ЗА НЕШТА ЗА КОИ ТИЕ САКААТ ДА ЗБОРУВААТ, ДА ГИ СПОДЕЛАТ СО ДРУГИТЕ, Е ПРОЦЕС НА РАБОТА КОЈ ПРЕД СЕ ТРГНУВА ОД СЕКОЕ ДЕТЕ КАКО ПОСЕБНА И РАЗЛИЧНА ИНДИВИДУА, ПОТТИКНУВА СЛОБОДА ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ, ПОЧИТУВАЊЕ НА СЕЧИЕ МИСЛЕЊЕ, ИДЕЈА, КОМПРОМИС И ДОАЃАЊЕ ДО ЗАЕДНИЧКО РЕШЕНИЕ, ПРИКАЗНА И НАЛИН КАКО ТАА ДА СЕ ПРЕЗЕНТИРА. 

СО ТОА  

– СЕ РАЗВИВА ЧУВСТВО НА ЗАДОВОЛСТВО ОД ДОБРО ЗАВРШЕНА РАБОТА КОЈА ЌЕ РЕЗУЛТИРА СО ФОРМИРАЊЕ ПОЗИТИВНА СЛИКА ЗА СЕБЕ 

– СТАНУВААТ СВЕСНИ ЗА СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ, А СО ТОА И ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ДРУГИТЕ ОКОЛУ СЕБЕ 

-ЗАПОЗНАВАЊЕ СО СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ НА ДРУГАРИТЕ ВО ГРУПАТА ВО КОЈА РАБОТИМЕ ПРЕКУ НАКИТОТ КОЈ ГО НОСЕЛЕ НАШИТЕ ПРЕДЦИ И КОИ СЕГА СЕ НОСИ 

-РАЗВОЈ НА ЧУВСТВО ЗА ВООЧУВАЊЕ НА СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ , И ПРИФАЌАЊЕ НА ИСТИТЕ 

 

 

 

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading