Category: Blog

ГОЛЕМ ДЕН, ВЕЛИГДЕН

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

Избери, напиши, покажи

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Избери, напиши, покажи Даниела Шапкароска ОУ „Св. наум Охридски“ Опис на…

Објасни убаво за да те разберам

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Магдица Пеева ООУ „Живко Брајковски“ – Скопје ОПИС НА АКТИВНОСТА Се…

Нашето село-наша одговорност и грижа

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Нашето село-наша одговорност и грижа, Ленче Стојановска и Дунавка Коштревска, ОУ…

Твојата среќа, моја радост

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „Твојата среќа, моја радост “ Маја Бунтеска и Весна Мегленска ООУ…

УМЕТНОСТ ВО МАТЕМАТИКАТА

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието УМЕТНОСТ ВО МАТЕМАТИКАТА, ООУ„БЛАГОЈ КИРКОВ“-ВЕЛЕС, Сениха Брзева Опис на активноста: Воведна…

ОБРАБОТКА НА ЛЕКТИРНО ДЕЛО

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ОБРАБОТКА НА ЛЕКТИРНО ДЕЛО, ООУ ,,ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ СОПИШТЕ, ЕЛЕНА КРСТЕВСКА Опис…

Круг на комплименти

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Круг на комплименти, ООУ„ИЛИНДЕН“ КРИВА ПАЛАНКА, ЖИВКА СТОИЛКОВСКА Опис на активноста:…

Соработка со пошироката локална заедница

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Наташа Колеска ОУ.Климент Охридски Прилеп Соработка со пошироката локална заедница Опис…

ТЕ ЗНАМ, НО КОЛКУ ТЕ ПОЗНАВАМ ?

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ТЕ ЗНАМ, НО КОЛКУ ТЕ ПОЗНАВАМ ? Весела Богдановиќ и Михајло…

Заедно сме посилни

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Заедно сме посилни, ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес, Снежана Бошевска Опис…

ЕКО АКЦИЈА

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЕКО АКЦИЈА , ООУ”ЈОАКИМ КРЧОВСКИ “КРИВА ПАЛАНКА, ПООУ СЕЛО НЕРАВ, ДАНИЕЛА…

Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)…

ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ…

Дебата ,, Достигнување на светските трендови во образованието,,

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Дебата „Достигнување на светските трендови во образованието“, ООУ ДИМИТАР ВЛАХОВ, ШТИП,…

НАШИТЕ ИДЕИ,ЗА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ,ГРУПИ И ЗЕМЈИ (СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ)

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието НАШИТЕ ИДЕИ,ЗА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ,ГРУПИ И ЗЕМЈИ (СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ), ООУ…

МОЕТО СЕМЕЈСТВО

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието МОЕТО СЕМЕЈСТВО, ООУ „Блаже Конески“ Велес, РОСКА ПЕТРОВА Опис на активноста:…

ВО НАШЕТО СРЦЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ВО НАШЕТО СРЦЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ, ООУ ПЕТРЕ ПОП АРСОВ-БОГОМИЛА,…

ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ, ООУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ” Скопје, АИДА…

ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ, ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИЛЕП, ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА Опис на активноста:…

Собирање и одземање на броеви до 20

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Собирање и одземање на броеви до 20, ООУ„Гоце Делчев“Прилеп, Татјана Јованоска…

ИЗРАБОТКА НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ- ЗА ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ИЗРАБОТКА НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ- ЗА ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА, ООУ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“…

HALLOWEEN 2018

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието HALLOWEEN 2018, ООУ „ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ“ – ДЕМИР КАПИЈА, РИСТЕ КАЗИЕВ…

ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, СЛАВИЦА…

МАЛИТЕ НЕШТА ЗНААТ ДА ПРИРЕДАТ ГОЛЕМИ РАДОСТИ АКО СЕ ОД СРЦЕ И ВО ВИСТИНСКО ВРЕМЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието МАЛИТЕ НЕШТА ЗНААТ ДА ПРИРЕДАТ ГОЛЕМИ РАДОСТИ АКО СЕ ОД СРЦЕ…

Прославуваме

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прославуваме, ООУ„Гоце Делчев“ Прилеп, Снежана Дуковска Опис на активноста: Цели на…

Даруваме, споделуваме, традиционални вредности градиме

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Даруваме, споделуваме, традиционални вредности градиме, ООУ „ Кочо Рацин “ Прилеп,…

НАЈДОБРИТЕ НЕШТА ВО ЖИВОТОТ СЕ БЕСПЛАТНИ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Најдобрите нешта во животот се бесплатни, ООУ Климент Охридски, Прилеп, Фросина…

ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ, О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП,…

Прифатливо и неприфатливо однесување

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прифатливо и неприфатливо однесување, ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, Маја Пасковска -НА ПОЧЕТОКОТ…

Млади библиотекари

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ, ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ОХРИД, БИЉАНА ИВАНОСКА ПРОЕКТОТ ГО НАПРАВИВМЕ…

Математичко новогодишна магија

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Математичко новогодишна магија, ООУ“ Страшо Пинџур “– с.Мало Коњари,Прилеп. Неда Јовески,…

„Современите средства за комуникација“

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. „Современите средства за комуникација“, ОУ „СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА, АНА ДИНКОВСКА-БОЖИНОВСКА ЦЕЛИ: –…