Categoría: Nobody Less Activities

Светот околу нас, се дружиме, си помагаме и учиме

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ,,СВЕТОТ ОКОЛУ НАС,,СЕ ДРУЖИМЕ ,СИ ПОМАГАМЕ И УЧИМЕ, РАДИЦА МИЦЕВСКА, МАРИЈА…

Учи за другите во светот, соработувај

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието АНА БОШКОСКА ООУ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП OПИС НА АКТИВНОСТА *ПРЕТХОДНИ МУЛТИКУЛТУРИ АКТИВНОСТИ: -ЗАПОЗНАВАЊЕ…

Мајка Тереза-Пример за хуманост без граници

Пријава за учество на конкурс ,,Pro social values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „Мајка Тереза-Пример за хуманост без граници“, Светлана Јосифоска, одделенски наставник во…

Стоп насилство започни пријателство

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „СТОП НАСИЛСТВО ЗАПОЧНИ ПРИЈАТЕЛСТВО“, ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВИЌ, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ Опис на…

РАЗЛИКИ И СЛИЧНОСТИ НА КРШТЕВАЊЕ ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И НА СУНЕТ ВО МУСЛИМАНСКАТА РЕЛИГИЈА, АЛЕКСАНДРА МИРЧЕСКА, О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието РАЗЛИКИ И СЛИЧНОСТИ НА КРШТЕВАЊЕ ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И НА СУНЕТ ВО…

ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ Скопје

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „ГРБ ДО ГРБ“, НАТАША ЃОРЃИОСКА, ООУ„ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ“ СКОПЈЕ Опис на…

Хуманитарна акција ,, Survival in Sarajevo

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ,, SURVIVAL IN SARAJEVO,, ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБА ,, ИЗГУБЕНИОТ…

Заедно можеме повеќе

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ, МИЛИЦА НАХУИС, ООУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“, ДЕМИР КАПИЈА…

Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС Опис на активноста:…

И СЛИЧНИ И РАЗЛИЧНИ, ЛИЛЈАНА ФАНКОСКА, ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „И СЛИЧНИ И РАЗЛИЧНИ“, ЛИЛЈАНА ФАНКОСКА, ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД…

ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ, МАЈА ТЕФОВА, СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- НЕГОТИНО 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ, МАЈА ТЕФОВА, СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- НЕГОТИНО Опис на…

„И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ Опис…

РЕЦИКЛИРАЊЕ, АНИТА КОЦЕВСКА, ООУ„РАЈКО ЖИНЗИФОВ“- ОРИЗАРИ-ВЕЛЕС 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието РЕЦИКЛИРАЊЕ, АНИТА КОЦЕВСКА, ООУ„РАЈКО ЖИНЗИФОВ“- ОРИЗАРИ-ВЕЛЕС Опис на активноста: Оваа активност…

„Хуманоста е надеж, среќа и љубов за оној на кому е најпотребна  “ , Марија Стојановска, ОУ„Рајко Жинзифов“Оризари Велес 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „Хуманоста е надеж, среќа и љубов за оној на кому е…

ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА , ДИЈАНА СМУГРЕСКА, ООУ. ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ,, 

ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА , ДИЈАНА СМУГРЕСКА, ООУ. ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ,, Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во…

ТАНГРАМ ПРЕДИЗВИК, Силвана Ристевска, ОУ„СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА 

ТАНГРАМ ПРЕДИЗВИК, Силвана Ристевска, ОУ„СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Опис на активноста: „Образованието е…

ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ДИЗАЈН, МАЈА АТАНАСОВСКА;  ИСКРА АЛЕКСИЕВСКА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ 

ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ДИЗАЈН, МАЈА АТАНАСОВСКА; ИСКРА АЛЕКСИЕВСКА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Опис…

Организирање на библиотеката да претставува центар за учење и размена на информации во училиштето, Оливера Котева , ООУ ,, Петар Поп Арсов ,, -Скопје  

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Организирање на библиотеката да претставува центар за учење и размена на…

,, НИЕ СМЕ ВИНОЖИТО” СУЗАНА СПИРКОВСКА, ООУ ,, КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ” Скопје

,, НИЕ СМЕ ВИНОЖИТО”, СУЗАНА СПИРКОВСКА, ООУ ,, КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ” Скопје Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието…

,,Волкот и седумте јариња‘‘, Виолета Ристеска, ООУ,, Климент Охридски ‘‘ – Прилеп 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ,,Волкот и седумте јариња‘‘- Виолета Ристеска, ООУ,, Климент Охридски ‘‘ –…

ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА, МИМОЗА ЦРВЕНОВА, ООУ„КРСТЕ  МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА МИМОЗА ЦРВЕНОВА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ Опис на…

ПРИФАЌАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Илинка Димовска ООУ ,,КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ,, – СКОПЈЕ Опис на активноста ВО…

ИЗРАЗУВАЊЕ ЉУБЕЗНОСТ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА ОУ САНДЕ ШТЕРЈОСКИ – КИЧЕВО Oпис на активноста КУС…

Пријава за учество на конкур

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Играме и учиме Весна Обрадовиќ ООУ„ Кочо Рацин “ Прилеп Опис…

Селектираме и рециклираме

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Емилија Николоска, Билјана Попоска Филипова, Богослав Бардакоски ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп Цели…

работилница пријателско и непријате

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Весна Јанковска ООУ,,Рајко Жинзифов,,-Оризари,Велес OПИС НА АКТИВНОСТА ВОВЕДНА АКТИВНОСТ-УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДЕЛАТ…

преземање одговорност за постапките

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРЕЗЕМАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСТАПКИТЕ, СОЊА ЈАНКУЛОВСКА, Даме Груев -Битола Опис на…

Питагорова спирала

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ОЛИВЕРА ТАНЕКА ООУ„БЛАГОЈ КИРКОВ“-ВЕЛЕС ОПИС на активноста Воведна активност Учениците најпрво…

ПРОЕКТ„И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЕЛИЗАБЕТА ТЕОДОСИЕВСКА ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ ОПИС НА АКТИВНОСТА Од 17 –…

ЈАЗИКОТ НЕ Е ПРЕЧКА ЗА ДРУГАРУВАЊЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЈАЗИКОТ НЕ Е ПРЕЧКА ЗА ДРУГАРУВАЊЕ ВИКТОРИЈА СМИЛЕВСКА (ДЕФЕКТОЛОГ ВО НАСТАВА)…

Соработуваме, создаваме музика

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени вредности Ане Ангелеска Цветанчо Волчески ООУ „Климент Охридски“ , Прилеп ОПИС на активноста НАСАВНИКОТ ИМ ПРЕЗЕНТИРА…

МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

Пријава за учество на конкурс Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Павлинка Вељаноска ооу,, Гоце Делчев,, -Неготино

Заедно можеме повеќе

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Заедно можеме повеќе ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ООУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“ ОПИС на…

Игровни активности по математика за I oдд.

Пријава за учество на конкурс Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредностиво образованието Игровни активности по математика за I oдд. Виолета Петковска ОУ”Кочо Рацин”Охрид ОПИC

БЛУЗАТА НА МАРКО

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието БЛУЗАТА НА МАРКО, Биљана Настовски, ООУ „Благој Кирков“ – Велес, Подрачно…

,,Мои права-мои одговорности,

,,Мои права-мои одговорности,, Валентина Терзиева ООУ,,Св.Климент Охридски,,-с.Драчево ОПИС НА АКТИВНОСТА На состанокот на Ученичката заедница,кој редовно се одржува и на кој беа присутни претседателите и замениците председатели на одделенските заедници…

,,Различни ,а со исти желби”-работилница

Одд.наставник-Ленче Илиевска ООУ,,д-р Трифун Пановски ‘-Битола, пу с.Трново ОПИС НА АКТИВНОСТА Учениците во село трново припаѓаат на различни етникуми (македонци и албанци) и за реализација на активностите претходно беше остварена…

Јаболко за секого

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Гордана Џокоска ООУ Блаже Конески-Прилеп ОПИС НА АКТИВНОСТА Посета на дом…

РАБОТИЛНИЦА ; ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието РАБОТИЛНИЦА – ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО, ЗЛАТИЦА АПОСТОЛОВ, ООУ “ЈАН АМОС КОМЕНСКИ”-СКОПЈЕ Опис…

Занимлива и поучна работилница,едукација-Без вербална комуникација

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Bерче Петрова ОУ „Живко Брајковски“ Занимлива и поучна работилница,едукација-Без вербална комуникација…

Пријателство – споредба на пријатството помеѓу момчиња и девојчиња- заеднички карактеристики за одржување на пријателството

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Пријателство – споредба на пријатството помеѓу момчиња и девојчиња- заеднички карактеристики…

Проект „Од Дневникот на Ана Франк“

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Проект „Од Дневникот на Ана Франк“, Анита Мирчева, ООУ „Св. Кирил…

ПОНЕКОГАШ РАЗЛИКИТЕ КРЕИРААТ ЉУБОВ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПОНЕКОГАШ РАЗЛИКИТЕ КРЕИРААТ ЉУБОВ, ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВА, ООУ ПЕТРЕ ПОП АРСОВ –…

КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО Мултикултурна работилница

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО Мултикултурна работилница, МАРЕ МИЛЕНКОВСКА, ПООУ “ДРАГА СТОЈАНОВСКА” С.ДОЛНО СОЊЕ…