Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

СТОП НАСИЛСТВО ЗАПОЧНИ ПРИЈАТЕЛСТВО“, ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВИЌ, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ 

Опис на активноста:

На 21. 12.2018г.,се реализираше интерактивна работилница со дискусија Стоп насилство започни пријателство, со ученици од 9 одделение.   

Целта на работилницата беше учениците од 9одделение да бидат информирани за соврсничкото насилство-Булинг и начините како да се справуваме со него, како и последиците од соврсничко насилство.  

Теми на обработка во дискусијата: 

  1. Прифаќање на различностите 
  1. Сведоштва и примери за вербални насилство 
  1. Видови ,,Bullying” 
  1. Сторители на ,,Bullying” 
  1. Последици од ,,Bullying” 

Рефлексија:

– Согледување на состојбата во училиштето  

-Информирани ученици за видови насилство и булинг  

 Осознаени методи и техники за справување со проблемот соврсничко насилство  

нформирање за последиците од соврсничко насилство 

Rispondi

Scopri di più da Nobody Less

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading