Categoria: North Macedonia

Млади библиотекари

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ, ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ОХРИД, БИЉАНА ИВАНОСКА ПРОЕКТОТ ГО НАПРАВИВМЕ…

Математичко новогодишна магија

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Математичко новогодишна магија, ООУ“ Страшо Пинџур “– с.Мало Коњари,Прилеп. Неда Јовески,…

„Современите средства за комуникација“

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. „Современите средства за комуникација“, ОУ „СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА, АНА ДИНКОВСКА-БОЖИНОВСКА ЦЕЛИ: –…

создавање на инклузивна средина нама

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието СОЗДАВАЊЕ НА ИНКЛУЗИВНА СРЕДИНА-НАМАЛУВАЊЕ И ЗНАЧИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА…

ОСМИ МАРТ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ОСМИ МАРТ, ООУ „KЛИМЕНТ OХРИДСКИ“ – ПРИЛЕП, ЈУЛИЈАНА TАЛЕСКА Ученици, членови…

ЕМПАТИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ЕМПАТИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ – ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС, ВЕРА ТРЧКОВА ПРЕКУ ИГРА…

Мудриот раскажувач

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Мудриот раскажувач, О.У ,,КОЧО РАЦИН“ – С.ИВАЊЕВЦИ –Д.СРПЦИ, МОГИЛА, Елизабета Дамева…

РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ- КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ- КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА, ОУ„КОЧО РАЦИН“ИВАЊЕВЦИ ПОУ С.ВАШАРЕЈЦА, Марина Стојчевска НА…

Собата од моите соништа

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Собата од моите соништа – О.У „Кузман Jосифоски-Питу“ Kичево – КЕТИ…

Игровни активности

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocialValues работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Игровни активности – ОУ „Кочо Рацин“ Охрид – Виолета Петковска Во училишниот двор…

Крајот на насилството започнува од тебе

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Крајот на насилството започнува од тебе , ОУ„Св.Климент Охридски“- Битола, Гордана…

Начини на однесување

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Начини на однесување , ОУ„Св.Климент Охридски“-Битола, Снежана Стојанова Активности на наставникот…

„Што ни донесе есента“

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Креативна работилница со наслов „Што ни донесе есента“- ученици од продолжен…

промовирање на ненасилство и интегра

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ПРОМОВИРАЊЕ НА НЕНАСИЛСТВО И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДРУГИ КУЛТУРИ ВО УЧИЛИШНА СРЕДИНА, Светлана…

Креирање на блог

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието, Креирање на блог – Ирена Наумовска ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп. Креирање на…

ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО – Јасмина Мурговска…

,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

Наслов на активноста @ dream team- mini project ( Тим од соништата) Автор (име и презиме) Kате Kутлешовска Tасевка, Весела Богдановиќ Институција ОУ„ Кочо Рацин“ с.Ивањевци, Могила Одделение/година II (второ)…

Трет состанок со партнерите одржан во Турција

Во рамките на проектот на Европската унија од програмата Еразмус + (Prosocial Values Просоцијални вредности) се одржа 3-тиот состанок со партнерите од Италија, Шпанија, Литванија, Македонија и Бугарија, За време…

PRO SOCIAL VALUES – ПРОМОЦИЈА ВО ООУ „Свети Кирил и Методиј“-Центар, Скопје, Македонија

PRO SOCIAL VALUES – ПРОМОЦИЈА ВО ООУ „Свети Кирил и Методиј“-Центар 05.11.2018г. во ООУ„Свети Кирил и Методиј“-Центар, Скопје, Македонија, се одржа втора работилница со наставниците од одделенска настава на која…

РЕАЛИЗИАЦИЈА НА РАБОТИЛНИЦА ЗА PROSOCIAL VALUES ВО ООУ ,,КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ,, – ПРИЛЕП

Во рамките на планираните активности на Европскиот проект Просоцијални вредности за реализација на презентации и работилници на наставници во ООУ ,,Климент Охридски,, во Прилеп на 20,10,2018 беше реализирана првата работилница,…