Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ПОНЕКОГАШ РАЗЛИКИТЕ КРЕИРААТ ЉУБОВ, ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВА,  ООУ ПЕТРЕ ПОП АРСОВ – БОГОМИЛА, ЧАШКА

Опис на  активноста:

ЧИТАЊЕ НА ТЕКСТОТ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК ,,the ugly ziggy“. РАЗГОВОР ОД СТРАНА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИЦИТЕ. ОВОЈПАТ ЛИКОВИТЕ ОД НАШИОТ УЧЕБНИК НЕ ВОДАТ НА ДРУГА ПЛАНЕТА, ЗАМИСЛЕНА, НЕРЕАЛНА, ПЛАНЕТАТА ЗИГИ. ДЕЦАТА НЕ СЕ ИСПЛАШЕНИ ЗАТОА ШТО ТАМУ ЦАРУВА ЉУБОВ И ДРУГАРСТВО, ИАКО ПОСТОЈАТ ОГРОМНИ РАЗЛИКИ. ГО ЗАПОЗНАВААТ ЗИГИ, ГЛАВНИОТ АКТЕР ВО НАШАТА СИТУАЦИЈА, ТОЈ Е ТАЖЕН, НЕМА КОСА. КАКО ДА МУ ПОМОГНЕ. 

 

  • ОТКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ДЕЦАТА И ОВА ГРДО СУШТЕСТВО ОД ДРУГА ПЛАНЕТА. СО ТОА СЕ ПОВТОРУВА ВОКАБУЛАРОТ, ДЕЛОВИ ОД ЛИЦЕТО И ТЕЛОТО, ВООЧУВАЈЌИ ЈА РАЗЛИКАТА ВО БОЈАТА, ФОРМАТА И БРОЈНОСТА НА ДЕЛОВИТЕ.
  • РАБОТИЛНИЦА ,, ЈАС КАКО ВОНЗЕМЈАНИН“, УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАБОТУВААТ ВЕНЧИЊА-КАПЧИЊА ЗА ДА СЕ СТАВАТ СЕБЕ СИ ВО УЛОГА НА ВОНЗЕМЈАНИТЕ.

согледување од страна на учениците –,,СИТЕ ДЕЦА СЕ ИСТИ, ДУРИ И ВОНЗЕМЈАНИТЕ ИМААТ ЧОВЕЧКО СРЦЕ“

  • творечко-креативна работилница ,, ДРВО НА ЉУБОВТА ,,

СОГЛЕДУВАЈЌИ ГИ СЛИЧНОСТИТЕ И РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ДЕЦАТА И ВОНЗЕМЈАНИТЕ, ПРАВИМЕ СОГЛЕДУВАЊА ЗА ИСТИТЕ, ПОМЕЃУ ЛУЃЕТО, ПАЗЛИКИ СЕКОГАШ КЕ ПОСТОЈАТ И ВО ТОА Е УБАВИНАТА, МЕЃУТОА АКО СЕ ИМА ДОБРО СРЦЕ, ВО КОЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ, ТИЕ СЕ СКОРО НЕЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ, ИСТО КАКО ВО НАШАТА ПРИКАЗНА КАДЕ СЕ РОДИ БЕСКРАЈНО ДРУГАРСТВО ПОМЕЃУ ДЕЦА И ВОНЗЕМЈАНИ. ЗАТОА ПРАВИМЕ ДРВО НА ЉУБОВТА, ПОМИСЛУВАЈЌИ НЕ СЕКОЕ НАШЕ ДРУГАРЧЕ, ДАВАЈЌИ БЕЗРЕЗЕРВНА ЉУБОВ.

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАЗИЈА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО И АКТИВНО СЕ ВКЛУЧИЈА ВО СИТЕ АКТИВНОСТИ, ПОКАЖУВАЈЌИ ЈА СВОЈАТА ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЈА И НЕСЕБИЧНОСТ ДА СЕ ПОМАГА И ДА СЕ ГРАДИ ЦВРСТА ВРСКА ПОМЕЃУ СОУЧЕНИЦИТЕ.

 

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading