Категорија: Blog

Nobody Less Italia

Stefano Cobello International CoordinatorPolo Europeo della Conoscenza Elena Milli Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Post Views: 4.055

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Forumuna Katılım Sağladık

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak olarak yer aldığı ProSocial Values ( ProSosyal Değerler) projesinin yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Forumunda projemizinin poster bildirisi sunumu yapıldı. Konu ile ilgili…

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата, ООУ Ј.Х. Пeсталоци – Скопје, Евдокија Петрушева Опис на  активноста: Развивање говор и комуникација со останатите преку куклениот театар во училницата Играњето со кукли го…

Учење преку игра- Inno4Edu хакатон

Три дена гејмери, графички дизајнери и уметници работеа со десет ментори од Бирото за развој на образованието, академици и едукатори од предучилишно образование и од основно образование на заедничко создавање…

Реализирани активности во рамките на проектот ПРОСОЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ

Учениците од II3 одделение, од нашето училиште, реализираа активности во рамките на проектот ПРОСОЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ. По покана на  родител(претприемач) и  во соработка со локалната средина, учениците, наставничките и група родители…

Струјно коло, Даниела Пелтековска

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Струјно коло, Даниела Пелтековска, Марина Василевска-Стојановска, ООУ ,,Св. Кирил и Методиј”-Македонска Каменица Опис…

Активно слушање, Билјана Георгиеска, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Активно слушање, Билјана Георгиеска, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп Опис на активности: Цели…

Светот околу нас, се дружиме, си помагаме и учиме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ,,Светот околу нас,,се дружиме ,си помагаме и учиме, Радица Мицевска, Марија Павлова, Едукативен центар Смарт…

Учи за другите во светот, соработувај

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието – Ана Бошкоска ООУ„Блаже Конески“-Прилеп       Опис на активноста Post Views:…

Мајка Тереза-Пример за хуманост без граници

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „МАЈКА ТЕРЕЗА-ПРИМЕР ЗА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, СВЕТЛАНА ЈОСИФОСКА, ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИК ВО ООУ…

Стоп насилство започни пријателство

„СТОП НАСИЛСТВО ЗАПОЧНИ ПРИЈАТЕЛСТВО“, ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВИЌ, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“  Опис на активноста: На 21. 12.2018г.,се реализираше интерактивна работилница со дискусија “Стоп насилство започни пријателство”, со ученици од 9 одделение. Целта на работилницата…

Разлики и сличности на крштевање во христијанската и на сунет во муслиманската религија

Разлики и сличности на крштевање во христијанската и на сунет во муслиманската религија, Александра Мирческа, О.О.У.„ Добре Јованоски“ – Прилеп  Опис на активноста: Post Views: 19.552

ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ Скопје

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „Грб до грб“, Наташа Ѓорѓиоска, ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ Скопје  Опис на…

Хуманитарна акција ,, Survival in Sarajevo

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Хуманитарна акција ,, Survival in sarajevo,,  Отворање на изложба „Изгубениот свет…

Заедно можеме повеќе

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Заедно можеме повеќе, Милица Нахуис, ООУ „Димче Ангелов Габерот“, Демир Капија  Опис…

Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС  Опис на активноста: Воведни активности: Се даваат насоки за  играта Бинго …

И СЛИЧНИ И РАЗЛИЧНИ, ЛИЛЈАНА ФАНКОСКА, ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „И СЛИЧНИ И РАЗЛИЧНИ“, ЛИЛЈАНА ФАНКОСКА, ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД Опис…

ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ, МАЈА ТЕФОВА, СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- НЕГОТИНО 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ, МАЈА ТЕФОВА, СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- НЕГОТИНО  Опис на активноста: КАКВИ ПРОБЛЕМИ…