Kategoria: Blog

ЕМПАТИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ЕМПАТИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ – ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС, ВЕРА ТРЧКОВА ПРЕКУ ИГРА СО ЛЕПЕЊЕ НА РАЗНОБОЈНИ…

Мудриот раскажувач

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.  Мудриот раскажувач, О.У ,,КОЧО РАЦИН“ – С.ИВАЊЕВЦИ –Д.СРПЦИ, МОГИЛА, Елизабета Дамева Учениците од нашето училиште потекнуваат од семејства со низок социјален…

РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ- КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ- КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА,  ОУ„КОЧО РАЦИН“ИВАЊЕВЦИ ПОУ С.ВАШАРЕЈЦА, Марина Стојчевска НА ТАБЛАТА СЕ ЦРТААТ 9 СКАЛИЛА ДОВОЛНО ШИРОКИ ЗА…

Собата од моите соништа

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Собата од моите соништа – О.У „Кузман Jосифоски-Питу“ Kичево – КЕТИ НАУМОСКА ЦЕЛТА НА ПРОЕКТОТ БЕШЕ…

Игровни активности

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocialValues работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Игровни активности – ОУ „Кочо Рацин“ Охрид – Виолета Петковска    Во училишниот двор  се пребројуваме и при тоа секој ученик си има број во раката,ги броиме дрвцата и ставаме броеви. Се враќаме во училница,играме и броиме со балони,ја броиме и ужинката што ја носат. Учениците ги делам во групи,решаваат задачи со собирање и одземање користат коцки,машина Збирко и Разлико,си помагаат меѓусебе и ги извлекуваат точните решенија. Завршна активност,цело одделение ја игра играта”Не лути се човече’ Учениците постепено се воведуваа во активностите,зголемувајќи ја мотивацијата,интерес и желба за учење,дружење,меѓусебно помагање,емпатија кон другарчето во игрите, почитување фер плеј.     Post Views: 12 039

Крајот на насилството започнува од тебе

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Крајот на насилството започнува од тебе , ОУ„Св.Климент Охридски“- Битола, Гордана Атанасова.…

Начини на однесување

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието.  Начини на однесување , ОУ„Св.Климент Охридски“-Битола, Снежана Стојанова Активности на наставникот (поучувачки активности) :  –  разговор за чувствата; –  повикување за…

„Што ни донесе есента“

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Креативна работилница со наслов „Што ни донесе есента“- ученици од продолжен престој, Биљана Дукоска, педагог од…

промовирање на ненасилство и интегра

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ПРОМОВИРАЊЕ НА НЕНАСИЛСТВО И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДРУГИ КУЛТУРИ ВО УЧИЛИШНА СРЕДИНА, Светлана Бобевска, ООУ „ Блаже Конески“ Велес. ПРЕКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕ ЗАПОЗНАВААТ СО РАЗЛИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ, РАЗЛИЧНИТЕ ОБИЧАИ И КУЛТУРИ. ЦЕЛТА…

Креирање на блог

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието, Креирање на блог – Ирена Наумовска ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп. Креирање на…

ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО – Јасмина Мурговска…

Kaip nugalėti baimę?

 Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje Ketvirtokų mokytoja Alma Briedienė ir bibliotekininkė Laura Šinkūnienė vedė užsiėmimą Naujamiesčio ir  Smilgių gimnazijų ketvirtokams. Pamokos tikslas – atpažinti, įvardyti ir mokytis nugalėti…

Draugystės ratas

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje Visi pradinių klasių mokiniai iš Naujamiesčio bei Smilgių gimnazijų Susitikimų dieną aptarė bei pagrindinę „Prosocialinių vertybių“ pamokos mintį pristatė draugystės rate. Švietimo centro…

Draugystės apyrankės

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje Mokytojos Rimos Sankaitienės vadovaujami mokiniai kūrė įvairiaspalves draugystės apyrankes. Vėliau jiems buvo skirta užduotis atskleidžiant spalvų reikšmę padovanoti apyrankę draugui ir pasakyti, kaip…

ДЕТСКИТЕ СРЦА НЕЗНААТ ЗА ГРАНИЦИ

Пријавена активност за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ДЕТСКИТЕ СРЦА НЕЗНААТ ЗА ГРАНИЦИ – Гордана Стојаноска од ООУ „КЛИМЕНТ…

,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

    Наслов на  активноста  @ dream team- mini project ( Тим од соништата) Автор (име и презиме) Kате Kутлешовска Tасевка, Весела Богдановиќ  Институција ОУ„ Кочо Рацин“ с.Ивањевци, Могила Одделение/година…

Designing Games to Foster Empathy

A diverse range of educational and activist programs have been created to foster empathy inparticipants. For example, it is often a priority in conflict resolution programs to encourage empathy between…

Video Games for Prosocial Learning

In this article, we consider the capabilities video games offer to educators who seek to foster prosocial development using three popular frameworks: moral education, character education, and care ethics. While…

TÜRKİYE’DE DEĞERLER EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Türkiye de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar Türkiye de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar Bu araştırmada değerler eğitimine yönelik olarak Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede “değerler eğitimi”…

DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Değerler eğitimi soyut kavramlardan oluşan bir yapıdır ve öğrencilerin bu soyut yapıları içselleştirmeleri zordur. Değerler eğitimi yaklaşımlarından yararlanılarak geliştirilen etkinlik temelli uygulamalar, ilgili değerin öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda çalışmada, değerlerin…

Değerler Eğitimi için 100 Öneri

Ülkemizde son bir kaç yıldır gündeme gelen “değerler eğitimi” ve önemi üzerine sıkça konuşur olduk. Okulda mı verilmeli? Aile içinde mi çözülmeli ? tartışmaları bir yana, Amerika Boston Üniversitesi`de ögretmen…

Трет состанок со партнерите одржан во Турција

Во рамките на проектот на Европската унија од програмата Еразмус + (Prosocial Values Просоцијални вредности) се одржа 3-тиот состанок со партнерите од Италија, Шпанија, Литванија, Македонија и Бугарија, За време…

Добра практика: Игри за социални умения

Проект за изграждане на социални умения дава възможност на 25 първокласници да използват игри за развиване на социално и емоционални умения. Подобни игри спомагат за предотвратяване на агресивно поведние и…

PRO SOCIAL VALUES – ПРОМОЦИЈА ВО ООУ „Свети Кирил и Методиј“-Центар, Скопје, Македонија

PRO SOCIAL VALUES – ПРОМОЦИЈА ВО ООУ „Свети Кирил и Методиј“-Центар 05.11.2018г. во ООУ„Свети Кирил и Методиј“-Центар, Скопје, Македонија, се одржа втора работилница со наставниците од одделенска настава на која…