1На 28 мај 2018 година во Скопје, Македонија, беше одржана промоција на два проекти на „Здружението за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО”:  поектот Pro Social Values (Просоцијално учење или учење со емпатија) е проект поддржан и  финансиран од Erazmus+ KA2 програмата на Европска Унија и проектот и проектот ,,МултиЗборко,, е реализиран со подршка на Фондацијата Отворено Општество – Македонија,.

3

На промоцијата учествуваа 30 едукатори, наставници од Скопје, Охрид, Неготино, Тетово и Битола. На промоцијата учествуваа и Г-а Наташа Ангелеска претставник на Фондацијата Отворено Општество – Македонија, Г-а Гордана Јанакиевска претставник од Бирото за развој на РМ, како и претставници од други релевантни институции и невладини организации чија дејност е поврзана со неформалната едукација која се однесува на инклузивното образование.

Bir Cevap Yazın

Nobody Less sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et