PRO SOCIAL VALUES – ПРОМОЦИЈА ВО ООУ „Свети Кирил и Методиј“-Центар
05.11.2018г. во ООУ„Свети Кирил и Методиј“-Центар, Скопје, Македонија, се одржа втора работилница со наставниците од одделенска настава на која се промовира „Прирачникот за наставници“ во кој што се разработени работилници на три различни теми , се разгледаа целите на работилниците и методологијата за спроведување на активностите на работилниците. Исто така беа запознаени наставниците со постапката за пријавување за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.

Rispondi

Scopri di più da Nobody Less

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading