Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

„МАЈКА ТЕРЕЗА-ПРИМЕР ЗА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, СВЕТЛАНА ЈОСИФОСКА, ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИК ВО ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ОПШТИНА АЕРОДРОМ

НОСИТЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:  

ОУ„ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“, ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

ОУ„ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО”, ОПШТИНА ЧАИР 

ОУ „7 МАРСИ“, ОПШТИНА ЧАИР 

„СПОМЕН КУЌАТА МАЈКА ТЕРЕЗА“

Опис на активноста:

ПРЕДВИДЕНИ ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА-НОСИТЕЛИ НА ПРОЕКТОТ: „МАЈКА ТЕРЕЗА-ПРИМЕР ЗА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ И „СПОМЕН КУЌАТА МАЈКА ТЕРЕЗА“ 

ГЛАВНИ АКТИВНОСТИ: 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРИ НАСТАНИ – ПРИРЕДБИ 

-ЛОКАЦИЈА 1: ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ВО АПРИЛ, 2013 (ТОЧКИ НА НАСТАП ОД СТРАНА НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА); 

-ЛОКАЦИЈА 2: ОУ „ ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО “, ВО АПРИЛ, 2013 (ТОЧКИ НА НАСТАП ОД СТРАНА НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА); 

-ЛОКАЦИЈА 3: ОУ „7 МАРСИ“, ВО МАЈ, 2013 (ТОЧКИ НА НАСТАП ОД СТРАНА НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА); 

-ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА НА ТРАДИЦИОНАЛНИ ЈАДЕЊА И БАЛОНИ, ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ПОП 

-ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРЕН ПАКЕТ НА ПОМОШ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА  

-ДОДЕЛУВАЊЕ НА УРАМЕНИ УЧЕНИЧКИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ ОД ИНСТИТУИЈАТА СПОМЕН КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА-ПОДАРОК ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА 

-ЗАВРШНА ПРИРЕДБА НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА ПРЕД СПОМЕН КУЌАТА НА МАЈКА ТЕРЕЗА 

ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ: 

ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ТРИТЕ УЧИЛИШТА И СПОМЕН КУЌАТА МАЈКА ТЕРЕЗА 

ИЗРАБОТКА НА ПЛАН НА АКТИВНОСТИ (ЗАЕДНИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА СИТЕ ТРИ СТРАНИ); 

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД СПОМЕН КУЌАТА НА МАЈКА ТЕРЕЗА 

ПОДГОТОВКА НА ТРАДИЦИОНАЛНИ ЈАДЕЊА ОД СТРАНА НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ; 

ИЗРАБОТКА НА АГЕНДА ЗА ДЕНОТ НА НАСТАНОТ 

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВА НА ПОКАНА  

ИЗРАБОТКА НА ФЛАЕР ЗА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ 

НАБАВКА НА ХУМАНИТАРЕН ПАКЕТ ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА  

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ: 

ИЗРАБОТКА И ОБЈАВУВАЊЕ НА ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: МАЈКА ТЕРЕЗА-ПРИМЕР НА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ НА НАСТАНИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ВО ТРИТЕ УЧИЛИШТА 

Рефлексија:

  • МЕЃУЕТНИЧКО ДРУЖЕЊЕ И ИНТЕРАКЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ПЕРЦЕПЦИЈА НА ХУМАНОСТ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ 
  • ДОДЕЛУВАЊЕ НА УРАМЕНИ УЧЕНИЧКИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ ОД ИНСТИТУЦИЈАТА СПОМЕН КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА-ПОДАРОК ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА 
  • ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ПОП 
  • ВРЕДНУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КНИГИ НА НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ НА КОНКУРСОТ    НА ТЕМА „ МАЈКА ТЕРЕЗА ПРИМЕР ЗА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ  “ 
  • ТИМОТ ОД СОБРАНИТЕ ПАРИ КУПУВА ХУМАНИТАРЕН ПАКЕТ И ГИ ДОНИРА НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА  ЗА ДЕЦАТА 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading