Category: Nobody Less Activities

ProSocialWeek ООУ Ж. Брајковски – Скопје

Во рамките на проектот за Просоцијални вредности #ProSocialValues, #ProSocialWeek учениците од Училиште Живко Брајковски, членови на секцијата „Здрава храна, здрави генерации“ во мешан етнички состав од 6-9 одделение под менторство…

Kaip ugdyti prosocialines vertybes linksmai ir įdomiai

Spalio 30 d. Švietimo centre vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys „Kaip ugdyti prosocialines vertybes linksmai ir įdomiai?“. Šis renginys – tai Švietimo centro įgyvendinamo tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Prosocialinės vertybės“ dalis. Švietimo…

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата, ООУ ЈХ Песталоци – Скопје, Евдокија Петрушевска Опис на активноста: Развивање говор и комуникација со останатите преку куклениот театар во училницата. Играњето со кукли…

Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Работилниците се инспирирани од практиките на “театарот на угнетените“ на Аугусто…

Струјно коло, Даниела Пелтековска

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието – Струјно коло, Даниела Пелтековска, Марина Василева- Стојановска, ООУ Св. Кирил…