Category: North Macedonia

Учи за другите во светот, соработувај

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Ана Бошкоска – ООУ„Блаже Конески“-Прилеп Oпис на активноста…

Заедно можеме повеќе

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЗАЕДНО…

„И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието „И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ …

„Хуманоста е надеж, среќа и љубов за оној на кому е најпотребна  “ , Марија Стојановска, ОУ„Рајко Жинзифов“Оризари Велес 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието „Хуманоста е надеж, среќа и…

ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ДИЗАЈН, МАЈА АТАНАСОВСКА;  ИСКРА АЛЕКСИЕВСКА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ 

ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ДИЗАЈН, МАЈА АТАНАСОВСКА;  ИСКРА АЛЕКСИЕВСКА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ  Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени…

Организирање на библиотеката да претставува центар за учење и размена на информации во училиштето, Оливера Котева , ООУ ,, Петар Поп Арсов ,, -Скопје  

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Организирање на библиотеката да претставува…

,,Волкот и седумте јариња‘‘, Виолета Ристеска, ООУ,, Климент Охридски ‘‘ – Прилеп 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието   ,,Волкот и седумте јариња‘‘- Виолета Ристеска, ООУ,, Климент Охридски ‘‘ – Прилеп  Опис на  активноста:  АКТИВНОСТА СЕ СОСТОИ ОД  ПОВЕЌЕ СЕГМЕНТИ И СЕ ОБРАБОТУВА НЕКОЛКУ ЦАСОВИ ЗА ДА СЕ ОПФАТАТ СИТЕ ФАЗИ. НАЈПРВО СЕ ЧИТА ИЗРАЗНО ПРИКАЗНАТА, СЕ ДОЛОВУВААТ СИТЕ МОМЕНТИ СО ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГЛАСОТ , А ПОТОА СЕ ПРЕРАСКАЖУВА ПРИКАЗНАТА ПРЕКУ ПОВЕЌЕ ТЕХНИКИ НА ЈАЗИЧНА ПИСМЕНОСТ.…

ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА, МИМОЗА ЦРВЕНОВА, ООУ„КРСТЕ  МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА МИМОЗА…

ПРИФАЌАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Илинка Димовска ООУ ,,КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ,, –…

ИЗРАЗУВАЊЕ ЉУБЕЗНОСТ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА  ОУ  САНДЕ ШТЕРЈОСКИ – КИЧЕВО     Oпис…

Пријава за учество на конкур

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Играме и учиме Весна Обрадовиќ…

Селектираме и рециклираме

 Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Емилија Николоска, Билјана Попоска Филипова, Богослав Бардакоски…

работилница пријателско и непријате

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Весна Јанковска ООУ,,Рајко Жинзифов,,-Оризари,Велес    OПИС…

преземање одговорност за постапките

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието ПРЕЗЕМАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСТАПКИТЕ, СОЊА ЈАНКУЛОВСКА,…

Питагорова спирала

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ОЛИВЕРА ТАНЕКА  ООУ„БЛАГОЈ КИРКОВ“-ВЕЛЕС  ОПИС на…

ПРОЕКТ„И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ЕЛИЗАБЕТА ТЕОДОСИЕВСКА  ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“  ОПИС НА АКТИВНОСТА Од…

МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

Пријава за учество на конкурс  Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Павлинка Вељаноска ооу,, Гоце…

Заедно можеме повеќе

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието       …

БЛУЗАТА НА МАРКО

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  БЛУЗАТА НА МАРКО, Биљана Настовски, ООУ…

,,Мои права-мои одговорности,

                                                                               ,,Мои права-мои одговорности,, Валентина Терзиева ООУ,,Св.Климент Охридски,,-с.Драчево                                                                              ОПИС НА АКТИВНОСТА На состанокот на Ученичката заедница,кој редовно се одржува…

Јаболко за секого

                              Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“   за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието …

РАБОТИЛНИЦА ; ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  РАБОТИЛНИЦА – ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО, ЗЛАТИЦА АПОСТОЛОВ, ООУ “ЈАН АМОС КОМЕНСКИ”-СКОПЈЕ  Опис…