Пријавена активност за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ДЕТСКИТЕ СРЦА НЕЗНААТ ЗА ГРАНИЦИ – Гордана Стојаноска од ООУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “- Прилеп

Цел на активноста беше собирање на средства за деца со посебни потреби кои учат во нашето училиште. Подароците беа споделени со заедничка работилница, ученици, наставници и родителите.

 

 

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading