Prosocial value charter for students

ПОВЕЛБА НА ПРОСОЦИЈАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ за ученици 

Просцијалните вредности се основа за градење на подобро општество и сите можеме активно да го градиме со нашите постапки.

Затоа се обврзувам секој ден да живеам според овие вредности:

МИР е вредност во која треба да веруваат сите, тоа значи да се бара решение за конфликти и проблеми без употреба на сила или насилство, да се слушаат други и да им се дава важност.

СОЛИДАРНОСТ значи да се вклучат во помагање на секој што има потреба, без да прави разлика на потеклото, возраста, способноста и тн.; солидарноста е она што нè тера да застанеме и да ги браниме оние кои имаат потреба.

ТОЛЕРАНЦИЈА е вредност што мора да ги води релациите/односите со другите и тоа е она што ја покажува различноста како нешто што нè збогатува, а не како закана за нас.

ПОЧИТ е вредност што им овозможува на сите да бидат свои личности/индивидуи и да се сметаат за еднакви; во врските/релациите нема пресуда, постои прифаќање.

РАБОТА е идејата дека секој треба да има исти можности и да ги остварува истите права; праведност и правичноста се вредностите што стојат зад обврската да се надминат физичките и социјалните бариери.

СОРАБОТКА е вредност што ни овозможува да постигнеме заедничка цел; соработката јасно дава до знаење дека придонесот на сите е единствен и важен.

МЕЃУСЕБНА ПОМОШ и БЛАГОДАРНОСТ е она што доведува до поддршка на другите без да им судиме на нивната тешкотија, затоа што помошта е нешто што се дава и прима и кога тоа се случува, важно е да знаете како да се заблагодарите и да возвратите.

ЕМПАТИЈА е способност да се ставите во чевлите на другиот обидувајќи се да разберете што доживува и какви емоции чувствува; тоа е вредност затоа што емпатијата ги зајакнува врските.

ПОЗИТИВНИ ОДНОСИ претставуваат создавање и одржување на врски засновани врз почитување и позитивна комуникација и тие стануваат вредност за градење на подобро општество.

СЛОБОДАТА е фундаментална вредност што му овозможува на секој да се изрази, да има свои мисли и да биде личност без да им се суди; секоја слобода мора да ја почитува онаа на другите.

ГРАЃАНИ, ние сите сме дел од едно општество и секој мора да се заложи да го направи местото каде што живее подобро и поправедно место за сите.

ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА е важна вредност направена од многу дневни активности насочени кон заштита на природата и животните.

МУЛТИЛИНГВАЛИЗАМ и КОМУНИКАЦИЈА се двете вредности што се отвораат за другите култури, кои овозможуваат размена на идеи и знаење