Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

                                                                          ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ 

МОНИКА ТРАЈКОСКА 

О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП 

                                                                                          Опис на  активноста 

ОДРЖУВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦА СО ГОРЕНАВЕДЕНАТА СОДРЖИНА. УЧЕСНИЦИ НА РАБОТИЛНИЦАТА СЕ: УЧЕНИЦИТЕ ОД ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ .  ОПФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЈА БЕА: КОЛКУ ЧЕСТО УЧЕНИЦИТЕ ПАТУВААТ НАДВОР ОД ДРЖАВАТА; КОИ ДРЖАВИ ГИ ИМААТ ПОСЕТЕНО, КОИ ЈАЗИЦИ СЕ БЛИСКИ ДО НАШИОТ МАЈЧИН ЈАЗИК, КОИ ФРАЗИ И ЗБОРОВИ НАЈБРЗО СЕ УЧАТ ОД ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ, ЉУБОВТА КАКО ЧУВСТВО КОЕ НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ И ЈАЗИК, НА КОЈ ЈАЗИК ЗНАЕМЕ ДА КАЖЕМЕ ,,ТЕ САКАМ “И ДР. 

САМИТЕ УЧЕНИЦИ ЈА ПРЕЗЕНТИРААТ ФРАЗАТА ,,ТЕ САКАМ “ НА ДРУГ ЈАЗИК КОЈ ЗНААТ ОСВЕН МАЈЧИНИОТ, СИТЕ УЧЕНИЦИ УЧЕСТВУВАА ВО ДИСКУСИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА ЗА ДРУГИТЕ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ, СЕ СЛУШАА ПЕСНИ НА ДРУГИ ЈАЗИЦИ, СЕ ГЛЕДАА ВИДЕА, СЕКОЈ ИМАШЕ МОЖНОСТ ДА КАЖИ ,,ТЕ САКАМ” НА ДРУГ ЈАЗИК. 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ.  МЕЃУСЕБНА РАЗМЕНА НА ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ОД СТРАНА НА СИТЕ УЧЕСНИЦИ  

УЧЕНИЦИТЕ СОГЛЕДУВААТ РАЗЛИКИ И СЛИЧНОСТИ МЕЃУ ЈАЗИЦИТЕ 

СПОЗНАВААТ ДЕКА СОЖИВОТОТ СО ЛУЃЕТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ И ОДРЖУВА СО КОМУНИЦИРАЊЕ И ИЗУЧУВАЊЕ НА ШТО Е МОЖНО ПОВЕЌЕ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ.

 

Deixe uma resposta

Descubra mais sobre Nobody Less

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading