Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, СЛАВИЦА ПЕТРОВА  

Опис на  активноста:

РАБОТИЛНИЦА НА КОЈА ПРИСУСТВУВААТ РОДИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ,САМИТЕ УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИТЕ

НА ПОЧЕТОКОТ СЕ РАЗГОВАРА КАКО САКАМЕ ДА ИЗГЛЕДА НАШАТА УЧИЛИЛНИЦА  ЗА ПРЕТСТОЈНИТЕ ПРАЗНИЦИ. ДОГОВОР И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА  АКТИВНОСТИТЕ ВО ГРУПИ

ПРВА ГРУПА  ИЗРАБОТКА НА УКРАСИ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ

ВТОРА ГРУПА-УКРАСУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНА ЕЛКА

ТРЕТА ГРУПА –ИЗРАБОТКА НА УКРАСИ И УРЕДУВАЊЕ НА ЅИДОВИТЕ И ВЛЕЗНАТА ВРАТА

СЕКОЈА ГРУПА ИЗРАБОТУВА УКРАСИ ОД МАТЕРИЈАЛИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ РЕУПОТРЕБАТ СО ЦЕЛ ДА НЕ СЕ СОЗДАВААТ ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ДОМАШНИОТ БУЏЕТ. НАСТАВНИКОТ КООРДИНИРА НАСОЧУВА И ПОТТИКНУВА.

РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ СЕ КРЕАТОРИ НА УРЕДУВАЊЕТО НА УЧИЛНИЦАТА ВО НОВОГОДИШНО РУВО.

РАБОТИЛНИЦАТА СЕ ОДВИВА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ “ .

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

ПРАКТИЧАНТА РАБОТИЛНИЦА РЕЗУЛТИРАШЕ СО УБАВО УРЕДЕНА УЧИЛНИЦА. РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ БЕА ПРЕЗАДОВОЛНИ И СРЕКНИ ШТО ИМАА ПРИЛИКА ЗАЕДНО ДА РАБОТАТ И ПРИДОНЕСАТ ЗА УБАВО УРЕДЕНА УЧИЛНИЦА.

 

Deixe uma resposta

Descubra mais sobre Nobody Less

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading