Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ, МАЈА ТЕФОВА, СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- НЕГОТИНО 

Опис на активноста:

КАКВИ ПРОБЛЕМИ ИМААТ МЛАДИТЕ ДЕНЕС?

РАБОТА ВО ГРУПИ- КРИТИЧКИ МИСЛИ

ЧИТАЊЕ ПОДГОТВЕНИ ТЕКСТОВИ ОД ИНТЕРНЕТ

СЕЛЕКЦИЈА/ИЗБОР НА ПРОБЛЕМИ

ЗАПИШУВАЊЕ НА ТАБЛА ДЕЛ ОД ПРОБЛЕМИТЕ

 

 

 

Рефлексија:

СЕ ПОВТОРУВА НАЈВАЖНОТО НА ЧАСОТ

РАЗМЕНА НА МИСЛЕЊА И ИДЕИ

ЈАСНА ПРЕТСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПРОБЛЕМ

СЕ СОЗДАДЕ НАТПРЕВАРУВАЧКИ ДУХ МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ

 

 

 

 

 

 

Deixe uma resposta

Descubra mais sobre Nobody Less

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading