Во рамките на планираните активности на Европскиот проект Просоцијални вредности за реализација на презентации и работилници на наставници во ООУ ,,Климент Охридски,, во Прилеп на 20,10,2018 беше реализирана првата работилница, на која присуствуваа наставници од оддeленска и предметна настава како и стручни соработници од 5 основни училишта во општина Прилеп. На работилницита пред присутните наставници беа презентирани и тековните активности во врска со имплентацијата на проектот Pro Social Values (Просоцијално учење или учење со емпатија) е проект поддржан и финансиран од Erazmus+ KA2 програмата на Европска Унија. На средбата се реализира и практична работилница како пример за развивање и стекнување на просоцијални вештини кај учениците. Исто така пред присутните беше промовиран прирачник со база на просоцијални дигитални игри како и насоки за вклучување на наставници во активности на проектот со учество на јавниот повик „Конкурс за просоцијални работилници“.

Deixe uma resposta

Descubra mais sobre Nobody Less

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading