Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

Заедно сме посилни, ООУ „Свирил и Методиј“ Велес, Снежана Бошевска  

Опис на  активноста:

Воведна активност-игра-учениците застанати во круг а еден е во средина со затворени очи пробува да препознае другарче со допирање на неговото лице , и преку препознавање на неговиот глас  кој што може да ги измени  

По завршувањето се прашуваат учениците- дали беше лесно да се препознае другарче?-, зошто се позаваат?, по што го препозна другарчето?, дали ако ја играш играта со друго одделение ќе ги препознаеш децата? -се заклучува дека во една група децата помеќу себе се познаваат каки физички така и апстракно бидејќи поминуваат одредено време заедно- 

Главни активности-натпревар помеѓу две групи 

1-игра-асоцијации-учениците се поделени во две групи 

Играме три асоцијации чии што правила за бодување ги утврдуваме заедно пред почетокот на играта  

-разговор по завршувањето-дали си помагавте ?дали се каравте?дали соработувавте помеѓу сее?дали беше полесно да се реши асоцијацијата со помош на сите со групта/…. 

Заклучок-со тимска  игра, соработка , другарство , толеранција , почитување,  секој проблем се решава полесно побрзо и поточно.-како што го објаснуваме значењето на групата  на таба изработуваме техника бура на идеи со употребените поими  

Завршна активност-игра-,,во нашата куќа,,-учениците фатени во круг не дозволуваат дете да влезе внатре 

Разговор-што е важно за групата за да не влезе детето?, како се чувствувавте кога успеавте да ја сочувате вашата куќа , како се чувствува детето што не може да влезе?::: 

Заклучок-заедно сите можеме да ја сочуваме куќата , со здружени сили никој не може да не поеди , оној кој е сам  и не е дел од група е тажен и осамен.

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

-мислам дека за децата активностите беа мошне интересни и забавни и учениците лесно можат сами да дојдат до целта за она што треба да се научи  

-овие научени вредности засекогаш ќе останат дел од нивниот карактер и ќе продолжат како добро социјализирани личности 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Больше на Nobody Less

Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

Читать дальше