Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности
во образованието 

ТЕ ЗНАМ, НО КОЛКУ ТЕ ПОЗНАВАМ ?

Весела Богдановиќ и  Михајло Костов  

ОУ „Кочо Рацин“ с.Ивањевци, Могила 

 

Опис на активноста

Преку 90 % од нашите ученици користат социјални мрежи и ги опишуваат како „супер места“ за другарување и комуникација. И ние се согласуваме со нив, но сепак, вреди да им покажеме дека живата комуникација има предности, понекогаш од суштинско значење, кои треба да ги разликуваат,  чувствуваат и негуваат затоа што новите генерации често имаат впечаток дека знаат се за секого дури и ако само го имаат на листа пријатели. Честитаат родендени што ги „памети“ Фејзбук со копи-пасте пораки или спремни анимации. Се поретко комуницираат во живо, дури и со најблиските, за убави поводи и за недоразбирања. При обиди за решавање на проблеми преку дигитални пораки, доживуваат заморни дебати кои резултираат со конфликти кои продолжуваат и растат поради низа нови недоразбирања во текот на допишувањето. )…и тнт 

    АКТИВНОСТИ ПРВА ФАЗА ( А и Б) 

А- 1. Мои познати и „непознати“ пријатели.Анализи и дебати поврзани со лични искуства и примери. 

  1. „Можните, реалните и сфатените „вистинизад  објавени фотографии и објави (Гледаме „форма“ и мислиме дека ја знаеме и „содржината“ но..) Симулации и дебати за проценка. Како градиме модерни ставови, судови и предрасуди.  
  2. „Сакав да кажам, но не ме сфатиСподелување на лични примери од искуства и изведување симулации за споредување на MSN/SMS/телефон- со предностите на жива средба за разрешување на проблеми и конфликти. 

Б- 1. „Некогаш и сега– Анализа, претпоставки и проценки на можни социјални и емоционални вредности на сочувани лексикони и споменари од минатото. Споредба, размена на искуства со постарите)  

  1. Изработивме заедничка ориентациона листа на прашања за претпоставки и интервју на личност.
  2. Секој избра член од семејството или близок другар кој смета дека добро го познава: Најпрвин сам претпостави одговори на прашањата за него и ги запиша. Потоа запиша одговори за време на жив разговор со него и изработи креативна страница за нашата „Книга на тајните“. Направи споредба- пред и пoсле разговорот.

 

ФАЗА ДВА: 

Подготвивме стикери за сите ученици од нашето училиште. Сега секој ученик „на среќа“ извлекуваше  партнер и ја започнуваше играта „СОСТАНОК НА СЛЕПО“:  

ПРВА ЗАДАЧА: 1. Истражување и претпоставки за да ги одговори прашањата за него, без комуникација со него.  ВТОРА ЗАДАЧА: 1. Интервју во живо 2. Заедно ги споредуваа претходните претпоставки и разговараа за нив, од каде дошле, зошто мислев дека… 3. Цртаа заедничка „селфи фотографија“ и отпечатоци на дланките за спомен. ТРЕТА ЗАДАЧА: Играчот изработуваше креативна страница за својот партнер, прилог за нашата „Книга на тајните“.  

 

ФАЗА ТРИ

  1. На што повеќе се радувам? (Избор: а/копи-пасте честитка, б/анимирана слика или в/порака напишана или искажана само за мене) Симулации и предизвици. Креиравме лични пораки за честитање на разни прилики (наместо копи-пасте решенија) 
  2. „Подари убав ден“ Предлагавме активности за групни и поединечни роденденски изненадувања во живо и бесплатни подароци.
  3. Истражување- Родендените ги запишавме на посебни ливчиња по одделенија. Потоа ги класифициравме по годишни времиња, месеци и редослед на датуми. Изработивме училишен роденденски календар.

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Ги унапредивме  вештините и интересите за успешна „жива“ комуникација дури и помеѓу деца од различна возраст.  Сега имаме заедничка училишна „Книга на тајните“ и „Роденденски календар“ на целото училиште, подготвени преку тимска работа и соработка на сите ученици, незaвисно од возраста.  Видовме дека набљудувањето и „рекла-казала“ од страна често овозможува  претпоставки и предрасуди, а разговорот во живо отвара фер прилики за вистинско запознавање. Сфативме дека проблемите побрзо и посигурно се решаваат при разговор во очи, а родендените на блиските не се честитаат со спремна копи-пасте анимација…  Активноста продолжува со IV фаза во второ полугодие, во насока на изведување активности и симулации за вешта комуникација во различни реални животни ситуации („Избери што ќе кажеш следно за време на различни случки во ресторан, на шалтер, во автобус…) 

  1.   

 

Добавить комментарий

Больше на Nobody Less

Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

Continue reading