Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

„И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ 

Опис на активноста:

На 17. 12.2018г.,се реализираше интерактивна работилница со дискусија И зборовите повредуват, со ученици од 8а одделение.   

 

Целта на работилницата беше учениците од 8а одделение да бидат информирани за соврсничкото насилство-Булинг и начините како да се справуваме со него, како и последиците од соврсничко насилство.  

Теми на обработка во дискусијата: 

  1. Прифаќање на различностите 
  2. Сведоштва и примери за вербални насилство 
  3. Видови ,,Bullying” 
  4. Сторители на ,,Bullying” 
  5. Последици од ,,Bullying” 

Рефлексија:

– Запознаени ученици со проблемот на соврсничко насилство 

– Изнаоѓање  на методи и техники за справување со проблемот соврсничко насилство  

-Информирање за последиците од соврсничко насилство 

 

 

Bir Cevap Yazın

Nobody Less sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et