Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ, ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР “ ЧЕКОР ПО ЧЕКОР” –СКОПЈЕ, ЈАСМИНА ЛУКАНОВСКА 

Опис на активност:  

ВО ГРУПАТА КАДЕ СЕ ОДВИВА АРТ ТЕРАПИЈАТА ИМА ДЕЦА ОД ПОВЕЌЕ НАЦИОНАЛНОСТИ. ОВАА СОДРЖИНА ЌЕ НИ ПОМОГНЕ ДЕЦАТА ДА НАУЧАТ НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА СВОИТЕ ДРУГАРЧИЊА, А СО ТОА ДА РАЗВИЈАТ ЕМПАТИЈА , И КАКО КРАЕН ПРОДУКТ ДА УМЕАТ ДА КОМУНИЦИРААТ МЕЃУ СЕБЕ, ВИСТИНСКИ, ИСКРЕНО, БЕЗ ОМАЛОВАЖУВАЊЕ КОН ДРУГАРОТ ДО СЕБЕ. 

ЦЕЛАТА АКТИВНОСТ Е ПРОСЛЕДЕНА СО МУЗИКА ОД РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИКУМИ КАДЕ ШТО ДЕЦАТА СЕ СТИМУЛИРААТ ДА ЗАПЕАТ И ДА ЗАИГРААТ НА СВОЈАТА ПОЗНАТА ПЕСНА И ДА ДИСКУТИРААТ ЗА ИСТИТЕ. 

РАЗГОВАРАМЕ ЗА НАКИТОТ ШТО ГО НОСИМЕ ДЕНЕС, РАЗГЛЕДУВАМЕ СЛИКИ ОД ИНТЕРНЕТ.  

 

ПОЛЕКА НАВЛЕГУВАМЕ НА ТЕМАТА КАКОВ НАКИТ НОСЕЛЕ НИВНИТЕ БАБИ ( ПРЕДХОДНО ИМ ДАДОВМЕ АКТИВНОСТ ДА РАЗГОВАРААТ ДОМА СО ПОСТАРИТЕ ЧЛЕНОВИ ОД СЕМЕЈСТВОТО , МОЖЕ ДА ДОНЕСАТ И ПАРЧЕ НАКИТ ИЛИ НЕКОЈА ФОТОГРАФИЈА).СЕКОЕ ДЕТЕ РАСКАЖУВА И ПОКАЖУВА ЗА СВОЈОТ ПРИМЕР, А ОСТАНАТИТЕ ВНИМАВААТ И ПО ПОТРЕБА ПОСТАВУВААТ ПРАШАЊА. 

ЗАЕДНО ОДЛУЧУВАМЕ СЕКОЈ НА ПАРЧЕ ХАРТИЈА ДА НАПРАВИ ОДРЕДЕНО ПАРЧЕ УКРАС-  ОД ДРУГАРЧЕТО ШТО ГО ПРЕЗЕНТИРАЛО НАКИТОТ, А СО ТОА СЕ ДОБЛИЖУВАМЕ ДО НАШАТА ЦЕЛ – ЗАПОЗНАВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ПОЧИТ И ЕМПАТИЈА  КОН ИСТИТЕ . 

СИТЕ ИЗРАБОТКИ СЕ ИСТАКНУВААТ И СЕ ВРЕДНУВААТ.  

 

ЗАЕДНО ПОДЕДНАКВО ДОНЕСУВАМЕ ЗАКЛУЧОЦИ ДЕКА СЕКОЈ ЕТНИКУМ НОСИ СВОИ  СПЕЦИФИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ , НО И МНОГУ СЛИЧНОСТИ ВО КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКАТА И КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СИМБОЛИ ВО КРЕАЦИЈАТА. 

ДЕЦАТА СЕ НАЈГОЛЕМ ИЗВОР НА КРЕАТИВНОСТ И ФАНТАЗИЈА БДЕЈЌИ СЕ НАЈОСЛОБОДЕНИ ОД РАМКИТЕ КОИ ГИ КРЕИРА ОПШТЕСТВОТО. ОСЛОБОДУВАЊЕТО И ПОТТИКНУВАЊЕТО НА КРЕАТИВНОСТА И ФАНТАЗИЈАТА, РАЗМЕНУВАЊЕТО, СПОДЕЛУВАЊЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПЕРЦЕПЦИИ НО И НА ВНАТРЕШНИТЕ ДОЖИВУВАЊАНА НАДВОРЕШНИОТ СВЕТ, Е ВАЖНО ЗА ДЕЦАТА ДА ЈА ГРАДАТ СВОЈАТА САМОДОВЕРБА, НО ИСТОВРЕМЕНО ДА ГО ПРИФАТАТ И ДРУГИОТ, РАЗЛИЧНИОТ, ДА СЕ ОСЛОБОДАТ ОД НАМЕТНАТИТЕ СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ И СЛОБОДНО ДА ЈА РАЗВИВААТ СОПСТВЕНАТА ЛИЧНОСТ. 

ЗАТОА ВАКВИОТ ПРОЦЕС НА РАБОТА- САМИТЕ ДА СМИСЛАТ, ИСКРЕИРААТ ТВОРБА ЗА НЕШТА ЗА КОИ ТИЕ САКААТ ДА ЗБОРУВААТ, ДА ГИ СПОДЕЛАТ СО ДРУГИТЕ, Е ПРОЦЕС НА РАБОТА КОЈ ПРЕД СЕ ТРГНУВА ОД СЕКОЕ ДЕТЕ КАКО ПОСЕБНА И РАЗЛИЧНА ИНДИВИДУА, ПОТТИКНУВА СЛОБОДА ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ, ПОЧИТУВАЊЕ НА СЕЧИЕ МИСЛЕЊЕ, ИДЕЈА, КОМПРОМИС И ДОАЃАЊЕ ДО ЗАЕДНИЧКО РЕШЕНИЕ, ПРИКАЗНА И НАЛИН КАКО ТАА ДА СЕ ПРЕЗЕНТИРА. 

СО ТОА  

– СЕ РАЗВИВА ЧУВСТВО НА ЗАДОВОЛСТВО ОД ДОБРО ЗАВРШЕНА РАБОТА КОЈА ЌЕ РЕЗУЛТИРА СО ФОРМИРАЊЕ ПОЗИТИВНА СЛИКА ЗА СЕБЕ 

– СТАНУВААТ СВЕСНИ ЗА СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ, А СО ТОА И ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ДРУГИТЕ ОКОЛУ СЕБЕ 

-ЗАПОЗНАВАЊЕ СО СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ НА ДРУГАРИТЕ ВО ГРУПАТА ВО КОЈА РАБОТИМЕ ПРЕКУ НАКИТОТ КОЈ ГО НОСЕЛЕ НАШИТЕ ПРЕДЦИ И КОИ СЕГА СЕ НОСИ 

-РАЗВОЈ НА ЧУВСТВО ЗА ВООЧУВАЊЕ НА СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ , И ПРИФАЌАЊЕ НА ИСТИТЕ 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Nobody Less sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content