Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ЕЛИЗАБЕТА ТЕОДОСИЕВСКА 
ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ 

ОПИС НА АКТИВНОСТА

Од 17 – 24. 12.2018г. се реализираа интерактивни работилница со дискусија  И зборовите повредуват, подготвена од ученици од IX-тите одделенија, со драмски дел, Power Point-презентација и анимиран филм, со цел учениците од IV-IX одделение да бидат информирани за соврсничкото насилство-булинг и начините како да се справуваме со него,но, и за последиците од соврсничко насилство. 

Теми на обработка во дискусијата: 

  1. Прифаќање на различностите 
  1. Сведоштва и примери за вербални насилство 
  1. Видови ,,Bullying” 
  1. Сторители на ,,Bullying” 
  1. Последици од ,,Bullying

 

РЕФЛЕКСИЈА

– Запознаени ученици со проблемот на соврсничко насилство 

 Изнаоѓање  на методи и техники за справување со проблемот соврсничко насилство  

нформирање за последиците од соврсничко насилство

 

Bir Cevap Yazın

Nobody Less sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et