Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

„МАЈКА ТЕРЕЗА-ПРИМЕР ЗА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, СВЕТЛАНА ЈОСИФОСКА, ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИК ВО ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ОПШТИНА АЕРОДРОМ

НОСИТЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:  

ОУ„ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“, ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

ОУ„ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО”, ОПШТИНА ЧАИР 

ОУ „7 МАРСИ“, ОПШТИНА ЧАИР 

„СПОМЕН КУЌАТА МАЈКА ТЕРЕЗА“

Опис на активноста:

ПРЕДВИДЕНИ ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА-НОСИТЕЛИ НА ПРОЕКТОТ: „МАЈКА ТЕРЕЗА-ПРИМЕР ЗА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ И „СПОМЕН КУЌАТА МАЈКА ТЕРЕЗА“ 

ГЛАВНИ АКТИВНОСТИ: 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРИ НАСТАНИ – ПРИРЕДБИ 

-ЛОКАЦИЈА 1: ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ВО АПРИЛ, 2013 (ТОЧКИ НА НАСТАП ОД СТРАНА НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА); 

-ЛОКАЦИЈА 2: ОУ „ ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО “, ВО АПРИЛ, 2013 (ТОЧКИ НА НАСТАП ОД СТРАНА НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА); 

-ЛОКАЦИЈА 3: ОУ „7 МАРСИ“, ВО МАЈ, 2013 (ТОЧКИ НА НАСТАП ОД СТРАНА НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА); 

-ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА НА ТРАДИЦИОНАЛНИ ЈАДЕЊА И БАЛОНИ, ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ПОП 

-ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРЕН ПАКЕТ НА ПОМОШ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА  

-ДОДЕЛУВАЊЕ НА УРАМЕНИ УЧЕНИЧКИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ ОД ИНСТИТУИЈАТА СПОМЕН КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА-ПОДАРОК ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА 

-ЗАВРШНА ПРИРЕДБА НА ТРИТЕ УЧИЛИШТА ПРЕД СПОМЕН КУЌАТА НА МАЈКА ТЕРЕЗА 

ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ: 

ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ТРИТЕ УЧИЛИШТА И СПОМЕН КУЌАТА МАЈКА ТЕРЕЗА 

ИЗРАБОТКА НА ПЛАН НА АКТИВНОСТИ (ЗАЕДНИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА СИТЕ ТРИ СТРАНИ); 

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД СПОМЕН КУЌАТА НА МАЈКА ТЕРЕЗА 

ПОДГОТОВКА НА ТРАДИЦИОНАЛНИ ЈАДЕЊА ОД СТРАНА НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ; 

ИЗРАБОТКА НА АГЕНДА ЗА ДЕНОТ НА НАСТАНОТ 

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВА НА ПОКАНА  

ИЗРАБОТКА НА ФЛАЕР ЗА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ 

НАБАВКА НА ХУМАНИТАРЕН ПАКЕТ ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА  

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ: 

ИЗРАБОТКА И ОБЈАВУВАЊЕ НА ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: МАЈКА ТЕРЕЗА-ПРИМЕР НА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ НА НАСТАНИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ВО ТРИТЕ УЧИЛИШТА 

Рефлексија:

  • МЕЃУЕТНИЧКО ДРУЖЕЊЕ И ИНТЕРАКЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ПЕРЦЕПЦИЈА НА ХУМАНОСТ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ 
  • ДОДЕЛУВАЊЕ НА УРАМЕНИ УЧЕНИЧКИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ ОД ИНСТИТУЦИЈАТА СПОМЕН КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА-ПОДАРОК ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА 
  • ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ПОП 
  • ВРЕДНУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА КНИГИ НА НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ НА КОНКУРСОТ    НА ТЕМА „ МАЈКА ТЕРЕЗА ПРИМЕР ЗА ХУМАНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ  “ 
  • ТИМОТ ОД СОБРАНИТЕ ПАРИ КУПУВА ХУМАНИТАРЕН ПАКЕТ И ГИ ДОНИРА НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА  ЗА ДЕЦАТА 

Bir Cevap Yazın

Nobody Less sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et