Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ, МИЛИЦА НАХУИС, ООУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“, ДЕМИР КАПИЈА 

Опис на активноста:

ВО ВОВЕДНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ  УЧЕНИЦИТЕ ЈА ИГРАА ПРВАТА ИГРА ОД АКТИВНОСТИТЕ. НАСТАВНИКОТ ИМ ПУШТА МУЗИКА НА УЧЕНИЦТЕ, А УЧЕНИЦТЕ ВО КРУГ СЕ ДВИЖАТ И ЈА СЛЕДАТ МУЗИКАТА. НА ПОДОТ ИМА ЛИВЧИЊА СО ЗБОРОВИ ,УЧЕНИЦТЕ СЕ ВРТАТ КОГА ЌЕ ПРЕСТАНЕ МУЗИКАТА НЕ ТРЕБА ДА ГИ ЗГАЗНАД ЛИВЧИЊАТА. ПОТОА СЛЕДУВА ВО ГЛАВНИОТ ДЕЛ АКТИВНОСТ СО ТИКВИТЕ. УЧЕНИЦТЕ СЕ РЕДАТ ВО ДВЕ РЕДИЦИ. УЧЕНИЦТЕ СИ ЈА ПОДАВААТ ТИКВАТА ГОРЕ ПА ДОЛУ СО ТОА ШТО НЕ ТРЕБА ДА МУ ПАДНЕ И ШТО ПОБРЗО ДА СИ ПОДАВААТ. ВО ЗАДРШНИОТ ДЕЛ УЧЕНИЦТЕ ИМААТ ДА ПОГОДУВААТ ШТО ЌЕ ДОПРАТ ПОД ЛИВЧЕТО И КРПАТА. УЧЕНИЦТЕ ГИ ПОГОДУВААТ ЗБОРОВИТЕ  СО ДОПИРАЊЕ НА ХРАНАТА.  

Рефлексија:

УЧЕНИЦИТЕ  ПРИ ОВААТ АКТИВНОСТ БЕА СОСЕМ ЕНТУЗИЈАЗМИ ЗА СОРАБОТКА,ДРУГАРСТВО И ЗАЕДНИЧКА ИГРА, ШТО ЗНАЧИ ДЕКА СО ТОА СЛЕДАТ И ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ.

 

 

 

  

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading