Šiame skyriuje pateikiama nemokama medžiaga, kuria mokytojai gali naudotis planuodami pamokas apie prosocialinių vertybių ugdymą.

 

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading