,,Pro Social Values Week,,  

Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш – имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието.

ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ– OХРИД, Николина Спасеска

Овој проект траеше подолго време и се реализираше низ повеќе наставни часови и содржини. Учениците преку текстови, игри и разговор учеа како треба да му се помага на другарчето кога му треба помош, кога е различн од нив. Главни активности беа: 

  • боењето на рачињата и изработка на постери
  • боење на лицата
  • ритмички настап со песната ОБОИ МЕ од Калиопи
  • учениците ги претставија зборовите од рефренот со знаковен јазик

Својот настап им го посветија на своите другарчиња со ретки болести. Своите лице ги насликаа со боите на ретки болести и официјално се вклучија во капањата.

 #ShowYouRare#ShowYouCare#RareDiseaseDay

УЧЕЊЕ НА ПОЗИТИВНИ ВРЕДНОСТИ – ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ,  СОЧУВСТВИТЕЛНОСТ,  ЕМПАТИЧНОСТ

Leave a Reply

Discover more from Nobody Less

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading