Category: Prosocial Week

ProSocialWeek ООУ Ж. Брајковски – Скопје

Во рамките на проектот за Просоцијални вредности #ProSocialValues, #ProSocialWeek учениците од Училиште Живко Брајковски, членови на секцијата „Здрава храна, здрави генерации“ во мешан етнички состав од 6-9 одделение под менторство…

Project SoEngage

Project SoEngage is realized in the framework of Erasmus + KA2 Strategic Partnership titled “SoEngage – Involvement of farmers in the idea of welfare farms”. The project began on 1/10/2018…

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата, ООУ ЈХ Песталоци – Скопје, Евдокија Петрушевска  Опис на  активноста: Развивање говор и комуникација со останатите преку куклениот театар во училницата. Играњето со кукли…

Светот околу нас, се дружиме, си помагаме и учиме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието “Светот околу нас,,се дружиме ,си помагаме и учиме”- Радица Mицевска, Mарија Павлова, Eдукативен центар Смарт…

СЕ ДРУЖИМЕ,ЗАПОЗНАВАМЕ И ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

,,Pro Social Values Week,,   Музиката не зближува –  имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп, Даниела Котеска Цели  Ученикот/ ученичката:   Да гради  вредности за меѓуетничка интегрираност во…

Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш

,,Pro Social Values Week,,   Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш – имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ– OХРИД, Николина Спасеска Овој проект траеше…

УЧЕНИК ВО УЛОГА НА НАСТАВНИК

,,Pro Social Values Wek” УЧЕНИК ВО УЛОГА НА НАСТАВНИК – имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.   ООУ,,СТРАШО ПИНЏУР,, НЕГОТИНО, ЦАНКА КОСТОВА ЦЕЛТА НА ОВАА АКТИВНОСТ Е УЧЕНИЦИТЕ ПРЕКУ ЛИКОТ…

„ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘- ПРАВЕН КЛУБ

  ,,Pro Social Values Week работилница,,  имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.  „ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘– ПРАВЕН КЛУБ ООУ Мирче Ацев – Скопје – Ѓорче Петров, Маја…

Skip to content