Category: North Macedonian

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата, ООУ ЈХ Песталоци – Скопје, Евдокија Петрушевска  Опис на  активноста: Развивање говор и комуникација со останатите преку куклениот театар во училницата. Играњето со кукли…

Светот околу нас, се дружиме, си помагаме и учиме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието “Светот околу нас,,се дружиме ,си помагаме и учиме”- Радица Mицевска, Mарија Павлова, Eдукативен центар Смарт…

СЕ ДРУЖИМЕ,ЗАПОЗНАВАМЕ И ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

,,Pro Social Values Week,,   Музиката не зближува –  имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп, Даниела Котеска Цели  Ученикот/ ученичката:   Да гради  вредности за меѓуетничка интегрираност во…

УЧЕНИК ВО УЛОГА НА НАСТАВНИК

,,Pro Social Values Wek” УЧЕНИК ВО УЛОГА НА НАСТАВНИК – имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.   ООУ,,СТРАШО ПИНЏУР,, НЕГОТИНО, ЦАНКА КОСТОВА ЦЕЛТА НА ОВАА АКТИВНОСТ Е УЧЕНИЦИТЕ ПРЕКУ ЛИКОТ…

„ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘- ПРАВЕН КЛУБ

  ,,Pro Social Values Week работилница,,  имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.  „ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘– ПРАВЕН КЛУБ ООУ Мирче Ацев – Скопје – Ѓорче Петров, Маја…