Tag: #ProSocialWeek

СЕ ДРУЖИМЕ,ЗАПОЗНАВАМЕ И ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

,,Pro Social Values Week,,   Музиката не зближува –  имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп, Даниела Котеска Цели  Ученикот/ ученичката:   Да гради  вредности за меѓуетничка интегрираност во…

Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш

,,Pro Social Values Week,,   Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш – имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ– OХРИД, Николина Спасеска Овој проект траеше…

„ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘- ПРАВЕН КЛУБ

  ,,Pro Social Values Week работилница,,  имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.  „ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘– ПРАВЕН КЛУБ ООУ Мирче Ацев – Скопје – Ѓорче Петров, Маја…