Tag: #ProSocialWeek

СЕ ДРУЖИМЕ,ЗАПОЗНАВАМЕ И ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

,,Pro Social Values Week,, Музиката не зближува – имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп, Даниела Котеска Цели Ученикот/ ученичката: Да гради вредности за…

Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш

,,Pro Social Values Week,, Покажи ја различноста, Покажи дека се грижиш – имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ– OХРИД, Николина Спасеска Овој проект траеше…

„ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘- ПРАВЕН КЛУБ

,,Pro Social Values Week работилница,, имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. „ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘– ПРАВЕН КЛУБ ООУ Мирче Ацев – Скопје – Ѓорче Петров, Маја Арсова…