Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. 

УЧЕНИК ВО УЛОГА НА НАСТАВНИКООУ,,СТРАШО ПИНЏУР,,-НЕГОТИНОЦАНКА КОСТОВА

ЦЕЛТА НА ОВАА АКТИВНОСТ Е УЧЕНИЦИТЕ ПРЕКУ ЛИКОТ НА ,,НАСТАВНИК ,, ДА СЕ МОТИВИРААТ ЗА ИЗРАЗНО ГОВОРЕЊЕ ПРЕД ПУБЛИКА И ЈАКНЕЊЕ НА СВОЈАТА ИНДИВИДУАЛНА СПОСОБНОСТ И САМОДОВЕРБА . 

-ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕМПАТИЧНО ДОЖИВУВАЊЕ НА ПРОФЕСИЈАТА НАСТАВНИК. 

-ДА СЕ ВОВЕДУВААТ ВО СВЕТОТ НА ЛИТЕРАТУРАТА,ДА СЕ ОСПОСОБУВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАЗИКОТ ВО ИСКАЖУВАЊЕТО ЕМОЦИИ,ДОЖИВУВАЊА И МИСЛИ. 

-УСВОЈУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА НОВИ ЗБОРОВИ ЗА КУЛТУРНО ИЗРАЗУВАЊЕ  

-УСВОЈУВАЊЕ НА СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ ПРЕКУ ИГРА. 

НА ПОЧЕТОКОТ НА АКТИВНОСТА УЧЕНИКОТ –НАСТАВНИК ГИ ОХРАБРУВА УЧЕНИЦИТЕ И ГИ ЗАПОЗНАВА СО ПРИКАЗНАТА .ПРИКАЗНАТА ИМ ЈА ПРЕРАСКАЖУВА СО ИНТЕРАКЦИЈА И БАРА ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА ОД УЧЕНИЦИТЕ.НА КРАЈОТ СО ТЕХНИКАТА –КАМЕНОТ ШТО ЗБОРУВА- ПРЕКУ ПРАШАЊА СЕ ПОВТОРУВА СОДРЖИНАТА НА ПРИКАЗНАТА.

УЧЕНИЦИТЕ УМЕАТ ДА ГИ ДОЖИВЕАТ И ИМИТИРААТ ЛИКОВИТЕ ОД ПРИКАЗНАТА. 

 УЧЕНИЦИТЕ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ТРЕМА И УСПЕШНО СЕ ПРИПРЕМААТ ЗА ЈАВЕН НАСТАП.

Bir Cevap Yazın

Nobody Less sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin