Category: Blog

ProSocialWeek ООУ Ж. Брајковски – Скопје

Во рамките на проектот за Просоцијални вредности #ProSocialValues, #ProSocialWeek учениците од Училиште Живко Брајковски, членови на секцијата „Здрава храна, здрави генерации“ во мешан етнички состав од 6-9 одделение под менторство…

Nobody Less Italia

Stefano Cobello International CoordinatorPolo Europeo della Conoscenza Elena Milli Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Post Views: 4,942

Project SoEngage

Project SoEngage is realized in the framework of Erasmus + KA2 Strategic Partnership titled “SoEngage – Involvement of farmers in the idea of welfare farms”. The project began on 1/10/2018…

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Forumuna Katılım Sağladık

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak olarak yer aldığı ProSocial Values ( ProSosyal Değerler) projesinin yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Forumunda projemizinin poster bildirisi sunumu yapıldı. Konu ile ilgili…

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата, ООУ ЈХ Песталоци – Скопје, Евдокија Петрушевска  Опис на  активноста: Развивање говор и комуникација со останатите преку куклениот театар во училницата. Играњето со кукли…

Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Работилниците се инспирирани од практиките на “театарот на угнетените“ на Аугусто…

Струјно коло, Даниела Пелтековска

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието – Струјно коло, Даниела Пелтековска, Марина Василева- Стојановска, ООУ Св. Кирил и Методија…

Светот околу нас, се дружиме, си помагаме и учиме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието “Светот околу нас,,се дружиме ,си помагаме и учиме”- Радица Mицевска, Mарија Павлова, Eдукативен центар Смарт…

Учи за другите во светот, соработувај

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Ана Бошкоска – ООУ„Блаже Конески“-Прилеп Oпис на активноста Post Views: 15,113

Мајка Тереза-Пример за хуманост без граници

Пријава за учество на конкурс ,,Pro social values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „Мајка Тереза-Пример за хуманост без граници“, Светлана Јосифоска, одделенски наставник во ООУ…

Стоп насилство започни пријателство

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „Стоп насилство започни пријателство“, Елизабета Ивановиќ, ООУ„Јан Амос Коменски“ Опис на активноста: На 21.…

Разлики и сличности на крштевање во христијанската и на сунет во муслиманската религија

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието- Разлики и сличности на крштевање во христијанската и на сунет во…

ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ Скопје

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „Грб до грб“, Наташа Ѓорѓиоска, ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“ Скопје Опис на…

Хуманитарна акција ,, Survival in Sarajevo

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ,, SURVIVAL IN SARAJEVO,,  ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБА ,, ИЗГУБЕНИОТ СВЕТ НА СЕФАРДСКИТЕ ЕВРЕИ НА БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА,, И…

Заедно можеме повеќе

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ, МИЛИЦА НАХУИС, ООУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“, ДЕМИР КАПИЈА  Опис…

Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС 

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС  Опис на активноста: Воведни активности: Се даваат насоки за  играта Бинго …

Skip to content